Zapraszamy do wypełnienie Ankieta Turystycznej
dotyczącej Białegostoku i Gmin sąsiadujących

Pracujemy nad tym, żeby poprawić jakość usług i informacji turystycznych w Internecie. Będziemy wdzięczni za wyrażanie opinii na temat aktualnego stanu oraz oczekiwanych funkcji. Państwa odpowiedzi pozwolą lepiej dopasować bazę do potrzeb i oczekiwań turystów i mieszkańców województwa podlaskiego.

Ankieta jest bardzo prosta, odpowiedzi nie powinny zająć dłużej niż 5 minut.
start
 
Czy był/a Pan/i w Białymstoku i/lub jego najbliższych okolicach?

     
 
Jak Pani/Pan ocenia ……? (skala ocen: 1 – bardzo niska, 5 – bardzo wysoka)

 
atrakcyjność turystyczną Białegostoku i okolic *


 
dostępność informacji o ofercie turystycznej tego terenu *


 
1.       Jakie rodzaje walorów i atrakcji w Białymstoku i okolicy są dla Pani/Pana interesujące (skala ocen: 1 – bardzo mało interesujące, 5 – bardzo interesujące; proszę ocenić każdą odpowiedź)

 
architektoniczno – zabytkowe *


 
przyrodniczo - krajoznawcze *


 
rekreacyjne i rekreacyjno - sportowe *


 
pobytowo - wypoczynkowe *


 
kulturalno - rozrywkowe *


 
uzdrowiskowe *


 
Proszę wpisać konkretne atrakcje, obiekty, walory, które są dla Pani/Pana interesujące. Nie jest to informacja wymagana, ale będzie dla nas przydatna.

 
architektoniczno – zabytkowe

 
przyrodniczo - krajoznawcze

 
rekreacyjne i rekreacyjno - sportowe

 
pobytowo - wypoczynkowe

 
kulturalno - rozrywkowe

 
uzdrowiskowe

 
Z jakich źródeł najczęściej pozyskuje Pan/i informacje: (można zaznaczyć kilka odpowiedzi)

 
Źródło informacji o turystyce, usługach i produktach turystycznych (ogólnie) *


 
Źródło informacji o atrakcjach turystycznych Białegostoku i okolic
*


 
Źródło informacji niezbędne do planowania wypoczynku *


 
Jakie elementy serwisu e-usług turystycznych są Pani/Pana zdaniem ważne (proszę ocenić każdy element)

 
Baza noclegowa *

 
Baza gastronomiczna *

 
Imprezy turystyczne *

 
Rezerwacje *

 
Płatności on-line *

 
Szlaki turystyczne *

 
Atrakcje turystyczne *

 
Inteligentny doradca – narzędzia planowania pobytu *

 
Miasto Białystok i Gminy sąsiadujące rozważają możliwości wprowadzenia Karty Turysty.

Karta Turysty to pakiet zniżek i bezpłatnych wstępów do muzeów, obiektów kultury i rozrywki oraz restauracji, dopasowany do Pani/Pana potrzeb. Można doładować na nią także bilet komunikacji miejskiej i bez problemów podróżować w Białymstoku i okolicy.
 
Czy uważa Pan/i, że Karta Turysty to rozwiązanie przydatne w zwiedzaniu miasta i regionu? Jeśli tak, to które jest dla Pan/i interesujące? Można zaznaczyć kilka opcji. *


 
Jeśli reprezentujesz podmiot świadczący usługi turystyczne odpowiedz proszę jeszcze na 2 poniższe pytania.Jakie elementy serwisu e-usług turystycznych są Pani/Pana zdaniem ważne (proszę ocenić każdy element)

 
Możliwość łatwego zamieszczenia oferty w Internecie i jej aktualizacji

 
Możliwość załatwienia spraw urzędowych związanych z oferowanymi usługami turystycznymi

 
Informacje statystyczne

 
Miejsce zamieszkania *


 
Wykształcenia *


 
Wiek *


 
Status *


Dziękujemy za wypełnienie naszego formularza
A teraz stwórz swój własny typeform — darmowy i śliczny
Stwórz swój <strong>typeform</strong>...
Powered by Typeform